Oblíbené
0 Košík

Váš košík je prázdný

Nedávno jsme přidali do sortimentu nějaké novinky a výprodeje. Můžete začít třeba tam.

Kategorie produktů

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. kdo jsme

Jsme WOW FASHION, s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26248042. Jsme odpovědní za zpracování vašich osobních údajů souvisejících s návštěvou a případným nákupem na našem internetovém obchodu.

Tyto Zásady vám poskytují informace o tom, jaké kategorie osobních údajů o vás zpracováváme, za jakými účely je potřebujeme, a v jakém rozsahu je zpracováváme, co nás k tomu opravňuje (tzv. právní titul) a po jakou dobu jsme oprávněni je zpracovávat.

Dozvíte se zde také informace o tom, jaká práva vám jako fyzické osobě ve vztahu ke zpracování osobních údajů náleží a jak je můžete vůči nám uplatnit.

 1. Jaké osobní údaje o vás můžeme zpracovávat

Za různými účely o vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Konkrétní rozsah závisí na tom, jak a proč jsme od vás údaje získali.

Jde konkrétně o tyto kategorie:

 • adresní údaje (např. adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, fakturační adresa);
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, IČ, DIČ, pohlaví);
 • identifikační údaje vašeho zařízení (IP/Mac adresa);
 • informace o objednávce, smlouvě a jejím plnění (např. cena, druh a množství zboží, datum objednávky, datum uzavření smlouvy, dodání zboží či zaplacení kupní ceny, informace o reklamaci, informace plynoucí z komunikace ohledně smlouvy);
 • informace o míře a způsobu využívání služeb (např. historie nákupů);
 • informace o spokojenosti s nákupem (např. recenze);
 • informace o vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies);
 • informace o věrnostním programu (např. množství věrnostních bodů a jejich uplatnění);
 • obsah komunikace (cokoliv, co nám sdělíte v rámci vašich dotazů);
 • přihlašovací údaje (např. přihlašovací jméno a heslo);
 • údaje nezbytné pro provedení platby (např. číslo účtu, číslo platební karty, kód banky, IBAN, SWIFT).
 1. Kdy a jak vaše osobní údaje zpracováváme?
 2. Návštěva webu

Při návštěvě našeho webu o vás automaticky zpracováváme osobní údaje v rozsahu, za účely, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K čemu údaje potřebujeme

Jaké kategorie údajů o vás zpracováváme

Co nás opravňuje údaje zpracovávat

Jak dlouho vaše údaje uchováváme

K fungování webových stránek

Identifikační údaje vašeho zařízení

Údaje o vašem chování na webu

Oprávněný zájem na fungování našich webových stránek

Dle technických okolností (více v Informacích o cookies)

K propojení se sociálními sítěmi

Identifikační údaje vašeho zařízení

Údaje o vašem chování na webu

Oprávněný zájem na zjednodušení přihlášení se do účtu

Dle technických okolností

K vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek

Identifikační údaje vašeho zařízení

Údaje o vašem chování na webu

Oprávněný zájem na měření efektivnosti našich webových stránek, vč. reklamy na těchto webových stránkách

Dle technických okolností

K zobrazení cílené reklamy na jiných webech a předání reklamním provozovatelům

Identifikační údaje vašeho zařízení

Údaje o Vašem chování na webu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dle technických okolností

Na webu používáme cookies, pomocí kterých můžeme trekovat vaše chování na webu. Kromě základních cookies, které potřebujeme používat pro správné fungování stránek, můžete použití cookies ovlivnit v nastavení vašeho webového prohlížeče.

Proti zpracování vašich osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu máte navíc právo vznést námitku. Pokud bude vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů v daném kontextu přestaneme.

 1. Registrace uživatelského účtu

Na našem webu si můžete založit uživatelský účet, který vám usnadní jednotlivé nákupy. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K čemu údaje potřebujeme

Jaké kategorie údajů o vás zpracováváme

Co nás opravňuje údaje zpracovávat

Jak dlouho vaše údaje uchováváme

K provedení registrace a správě uživatelského účtu, včetně související komunikace

Přihlašovací údaje

 

Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy

Do okamžiku zrušení registrace vámi, max. po dobu 3 let od posledního přihlášení

K usnadnění objednávek v obchodu

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Adresní údaje

Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy

Do okamžiku vašeho výmazu údajů z účtu vámi či vašeho zrušení registrace uživatele, max. po dobu 3 let od posledního přihlášení

K zaslání novinek o naší činnosti a nabídky našich produktů a služeb

 

 

 

Vaše osobní údaje při registraci účtu nám sdělujete dobrovolně. Bez jejich uvedení ale nejsme schopni registraci provést ani vám spravovat účet. Zároveň si můžete předvyplnit i údaje potřebné pro dokončení objednávek zboží a usnadnit si další nákupy.

Pokud jste s tím souhlasili, můžeme vám zasílat i novinky o nás nebo vám nabídnout naše služby a produkty. Kdykoliv se ale z odběru newsletteru či obchodních sdělení můžete odhlásit kliknutím na odkaz v každém newsletteru, anebo nám dát vědět, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali vaše údaje a zasílali vám newslettery.

 1. Registrace do věrnostního programu

Na našem webu se můžete přihlásit do věrnostního programu. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K čemu údaje potřebujeme

Jaké kategorie údajů o vás zpracováváme

Co nás opravňuje údaje zpracovávat

Jak dlouho vaše údaje uchováváme

Ke vstupu do věrnostního programu zákazníka a jeho plnění

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Informace o věrnostním programu

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do okamžiku odhlášení se z programu, max. do zrušení registrace uživatele, nebo po dobu 3 let od posledního přihlášení

K zaslání speciálních nabídek pro členy věrnostního programu

Kontaktní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Do okamžiku odhlášení se z odběru obchodních sdělení, nejpozději do tak dlouho jako v předchozím řádku

Vaše osobní údaje nám při přihlášení se do věrnostního programu sdělujete dobrovolně. Bez jejich uvedení vás ale nemůžeme do věrnostního programu zařadit a nebudete pak moci čerpat výhody tohoto programu.

Pokud jste s tím souhlasili, můžeme vám také zasílat speciální nabídky našich produktů a služeb pro členy věrnostního programu. Z odběru speciálních nabídek se můžete kdykoliv odhlásit, kliknutím na odkaz v e-mailu.

 1. Objednávka zboží

Prostřednictvím objednávkového formuláře máte možnost vyplnit své osobní údaje sloužící k provedení objednávky zboží. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K čemu údaje potřebujeme

Jaké kategorie údajů o vás zpracováváme

Co nás opravňuje údaje zpracovávat

Jak dlouho vaše údaje uchováváme

K vyřízení objednávky a dodání zboží, včetně související komunikace a případné reklamace

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Adresní údaje

Údaje nezbytné pro provedení platby

Informace o objednávce, smlouvě a jejím plnění

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 3 let od splnění smlouvy (dodání zboží a zaplacením kupní ceny); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy

K plnění zákonných povinností, zejména v oblasti ochrany spotřebitelů, účetnictví a daní

Identifikační údaje

Adresní údaje

Informace o objednávce, smlouvě a jejím plnění

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o DPH, zákonem o účetnictví

K zaslání nabídky našich produktů a služeb včetně nabídek na míru

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Informace o míře a způsobu využívání služeb

 

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat

Ke zjištění spokojenosti zákazníka s nákupem

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Informace o spokojenosti s nákupem

Oprávněný zájem spočívající v zjištění spokojenosti našich zákazníků

Do 2 měsíců po provedení objednávky

K obhajobě našich právních zájmů v případě řešení sporů

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Adresní údaje

Údaje nezbytné pro provedení platby

Informace o objednávce, smlouvě a jejím plnění

Oprávněný zájem na obhajobě našich právních zájmů

Do 3 let od splnění smlouvy (dodání zboží a zaplacením kupní ceny); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy, příp. do do 1 roku od právní moci rozhodnutí soudu či jiného orgánu či subjektu mimosoudního řešení sporů

Pokud se rozhodnete si od nás něco objednat, potřebujeme výše uvedené údaje k tomu, abychom vaši objednávku vyřídili, uzavřeli s vámi kupní smlouvu, a tuto smlouvu splnili. Tyto osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, nicméně pokud nám je neposkytnete, nemůžeme s vámi smlouvu uzavřít a dodat vám požadované zboží. Rovněž musíme plnit povinnosti stanovené právními předpisy.

Vedle toho vám můžeme také nabízet produkty a služby podobné těm, které jste si od nás koupili. Proti zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku. Pokud bude oprávněná, se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním vašich osobních údajů přestaneme.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme za účelem zjištění vaší spokojenosti s nákupem. V případě vzniku sporu zpracováváme vaše osobní údaje i k obhajobě našich právních nároků. Proti zpracování vašich údajů za těmito účely můžete také vyslovit námitku.

 1. Newsletter

Prostřednictvím odběrového formuláře na našich stránkách máte možnost přihlásit se k odběru LEVNEDZINY-news. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K čemu údaje potřebujeme

Jaké kategorie údajů o vás zpracováváme

Co nás opravňuje údaje zpracovávat

Jak dlouho vaše údaje uchováváme

K zaslání novinek o nás

Kontaktní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, příp. do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Vaše e-maily nám sdělujete dobrovolně. Bez jejich sdělení vám ale nemůžeme newslettery zasílat.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a my se zpracováním vašich osobních údajů ihned přestaneme. To platí i v případě, že se odhlásíte z odběru daných obchodních sdělení (např. kliknutím na odkaz v newsletteru).

 1. Kontaktování s dotazy

Prostřednictvím e-mailu nebo telefonu máte možnost se na nás obrátit s vašimi dotazy. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K čemu údaje potřebujeme

Jaké kategorie údajů o vás zpracováváme

Co nás opravňuje údaje zpracovávat

Jak dlouho vaše údaje uchováváme

Ke zodpovězení dotazu

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Obsah komunikace

Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu

Do 1 roku od zodpovězení dotazu, příp. do 1 roku od poslední komunikace s námi ohledně příslušného dotazu

Uvedení těchto osobních údajů z vaší strany je zcela dobrovolné. Bez jejich uvedení vám však nemůžeme na váš dotaz odpovědět. Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku.

 1. Komu vaše údaje zpřístupňujeme

Přesně nevíme, komu budeme vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Externí poradci (účetní, daňoví poradci, právníci)

Odbornou agendu můžeme svěřit externím poradcům, avšak pouze v rozsahu nezbytném k dosažení daného účelu. Poradce jsme buď sami zavázali mlčenlivostí, nebo jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

Orgány veřejné moci (soudy, úřady, soudní exekutor apod.) či subjekty mimosoudního řešení sporu

Při obhajobě našich zájmů může vzniknout potřeba sdělit některé informace o vás orgánům veřejné moci nebo subjektům mimosoudního řešení sporů.

Osoby poskytující marketingové a grafické služby

S přípravou a realizací marketingových kampaní (spočívajících v zasílání obchodních nabídek) nám pomáhají marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici.

Osoba zajišťující rozesílání obchodních nabídek

Může dojít k tomu, že rozesíláním obchodních sdělení pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které o vás zpracováváme za účelem zasílání obchodních nabídek.

Osoba zajišťující chod webu a software (počítačových systémů)

Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů.

Osoba zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.)

Abychom mohli zajistit řádný platební styk (funkce platební brány, stržení plateb, blokace plateb, SIPO platby apod.), musíme vaše osobní údaje předat osobě, která platební styk zajišťuje.

Provozovatelé sociálních sítí (např. Facebook)

Umožňujeme vám, abyste se na uživatelský účet přihlašovali prostřednictvím sociálních sítí. V takovém případě o vašem přihlášení do e-shopu budou vědět i provozovatelé sociálních sítí.

Pokud budete chtít vědět, komu, kdy a za jakým účelem byly vaše údaje zpřístupněny, rádi vám vyhovíme.

Může se stát, že některý z našich partnerů (zejm. dodavatelů) sídlí mimo území EU. Pro případ, že by mohl mít přístup k vašim osobním údajům, jsme zajistili, aby náš partner poskytovatel vhodné záruky, že vaše osobní údaje budou v bezpečí a že vaše práva nebudou nijak omezena.

 1. Jaká jsou Vaše práva

Jelikož zpracováváme vaše osobní údaje, náležejí vám práva, o kterých vás zde chceme informovat.

Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který vám bude vyhovovat. Musí nám ale umožnit ověřit, že nás skutečně žádáte vy (ověřit vaši identitu). Budeme se vám snažit v největší možné míře vyjít vstříc.

Pro nejsnadnější vyřízení vaší žádosti prosím uplatněte svá práva písemně na adrese společnost WOW FASHION, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26248042 nebo na emailové adrese [info@levnedziny.cz], popř. způsobem uvedeným níže.

 1. Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, je vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu [info@levnedziny.cz].

Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

 1. Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopii vašich osobních údajů vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

 1. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

 1. Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme a zpracováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že její oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 • zpracováváme osobní údaje dítěte na základě souhlasu, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Může dojít také k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, budeme vás informovat o důvodu, na základě kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.

 1. Právo na přenositelnost

Dále máte právo na přenositelnost. Pokud jste nám poskytli vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro uzavření a splnění smlouvy, a zpracováváme je automatizovaně, můžete požádat o poskytnutí osobních údajů, které splňují tyto podmínky. Poskytneme vám je v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu. Pokud to bude technicky proveditelné, předáme je na základě vaší žádosti jinému správci dle vašeho určení.

 1. Právo na omezení zpracování

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány;
 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;
 • vznesl/vznesla jste námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.
 1. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme.

 1. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

 1. Právo na stížnost

Jestliže jsou všechna výše uvedená práva z vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem porušujeme vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, dostupného na stránce https://www.uoou.cz/.

 1. Cookies

Naše webové stránky používají tzv. cookies. Informace k tomu, jakým způsobem, za jakými účely a v jakém soubory cookies používáme, naleznete zde [odkaz na prohlášení o užívání souborů cookies].

 

 

 

 

 

 

 

@centexcz

Centex

My módní trendy nevytváříme, ale oblékáme vás do nich.

<p>Nesedí? Nevadí. Vrácení zboží se snažíme co nejvíce usnadnit. <a href="https://www.centex.cz/Stranky/vraceni-zbozi">Více informací</a></p>

Nesedí? Nevadí. Vrácení zboží se snažíme co nejvíce usnadnit. Více informací

Doprava zdarma při objednávce nad 1 200 Kč Doprava zdarma při objednávce nad 1 200 Kč
Zboží si můžete vyzvednout a vyzkoušet na naší výdejně v Brně Zboží si můžete vyzvednout a vyzkoušet na naší výdejně v Brně
Naše zkušenosti s módou využíváme již 10 let Naše zkušenosti s módou využíváme již 10 let